Enfòmasyon sou MonCash

About MonCash

MonCash se yon bous sou telefòn mobil, ki ap redwi distans atravè Ayiti depi 2010 epi pèmèt kliyan yo jere lajan yo. Li mete teknoloji finansye nan sèvis tout popilasyon an, MonCash ofri itilizatè yo yon mwayen pi fasil, pi rapid ak pi sekirize pou yo jere tranzaksyon lajan yo chak jou. Kounya MonCash gen plis pase 2 milyon itilizatè, ki ka fè transfè apati yon kont MonCash bay yon lòt, resevwa transfè entènasyonali soti tout kote nan mond lan, rechaje telefòn Digicel, peye fakti, peye machann elatriye. Tout tranzaksyon sa yo, yon sèl kote sekirize pou itilizatè yo ka jere lajan yo san kè sote.

About Body Image
  • VIN JWENN FANMI MONCASH LA

    Epi prepare w pou w viv yon nouvo eksperyans !

    App Store
    google Store

    Fè *202#