Mwen Biznis

About MonCash

"MonCash Business" travay ak moun, biznis epi antreprenè pou konprann bezwen espesifik yo epi devlope solisyon finansye ki apwopriye. Pou peye salè, entegre API pou tranzaksyon sou entènèt, oswa vin yon machann MonCash, ekip la ap ede biznis yo grandi ann Ayiti depi plis pase 10 lane.

Dekesman peman yo

MonCash ofri plizyè opsyon peman ki ka satisfè diferan bezwen yon biznis

Opsyon A: Sèvis Machann

MonCash pèmèt machann yo resevwa peman pou machandiz ak sèvis elektwonikman. Machann yo resevwa lajan an nan fòm eCash (lajan elektwonik). Machann nan ka peye yon lòt machann tou (peman B2B). Machann nan ka verifye li resevwa peman yo ak yon telefòn, tablèt, ak/oswa òdinatè. Lajan elektwonik la ka transfere sou kont labank machann nan epi konvèti an lajan kach oswa li ka fè yon retrè kay yon ajan MonCash. Machann nan ka resevwa peman an atravè kòd QR la oswa kòd komèsan yo. Pou kreye yon kont machann, tanpri klike sou lyen https://bit.ly/Machann

Opsyon B: Peye fakti

Sèvis peye fakti a pèmèt itilizatè yo peye fakti ak aktive plan entènèt oswa chèn televizyon atravè yon kòd kout ki pral ID konpayi an ak yon nimewo telefòn referans inik pou idantifye chak kliyan. Peman ka fèt nan meni MonCash *202# oswa aplikasyon an epi tou sou sit entènèt konpayi an. MonCash bay posiblite pou entegre ak sistèm fakti ou pou pèmèt mizajou an tan reyèl. Opsyon sa a nòmalman vini sou demann kliyan an, MonCash pèmèt tou yon modèl offline kote pa gen entegrasyon epi mizajou sistèm fakti kliyan an pral fèt manyèlman pou biznis la.

Opsyon C: Peman prè

Sèvis sa a pèmèt abone MonCash yo peye oswa resevwa prè elektwonikman san yo pa oblije fè long distans pou ale nan sikisal mikwofinans ki pi pre a oswa pote gwo kantite lajan likid,kote yo riske atake oswa vòlè yo. Yon lòt bò, li fasil epi rapid pou MFI/Kès Popilè Kredi a swiv ak kontwole koleksyon peman elektwonik gras ak aksè an tan reyèl nan fon elektwonik ak posiblite pou rekonsilye kont yo.

Opsyon D: Peman / Debousman

Sèvis sa a fèt pou ede konpayi tankou ONG, konpayi konstriksyon, faktori, enstitisyon piblik, elatriye ki fè peman lajan bay anplwaye yo oswa benefisyè yo chak mwa oswa chak semèn, MonCash gen etablisman pou fè peman bay anplwaye / benefisyè sa yo nan yon sèl klik. Sa diminye risk ki asosye ak peman lajan kach peryodik jan sa ye kounye a nan ekonomi ayisyen an epi fasilite pwosesis peman regilye a, li diminye depans fonksyònman yo epi pèmèt sekirite anplwaye / benefisyè yo.

Benefis

Pratik

 • Peman pi rapid pou kliyan ki pa bezwen vini nan pwen peman an ankò

 • Ideyal pou resevwa depo san kliyan an pa gen pou vin nan sikisal oswa biwo / SMS konfimasyon peman

 • Aksè nan yon pòtal entènèt pou wè istorik tranzaksyon yo (gade rapò sou pòtal sou entènèt)

Rapid

 • Koleksyon peman nan tan reyèl

 • Posiblite pou entegrasyon API - pou pèmèt rekonsilyasyon rapid sistèm yo nan tan reyèl

Sekirize:

 • Pa bezwen kolekte oswa pote gwo kantite lajan kach

 • Resevwa lajan elektwonik epi estoke yo sou kont ou

 • Verifikasyon benefisyè a anvan nenpòt konfimasyon peman

Ekonomik

 • Solisyon pri ki ba

 • Pri konpetitif

Fasil

 • Rekonsilyasyon senp pou kont yo

 • Plizyè debousman nan tan reyèl

Gid API MonCash pou Devlopè

Pou tout devlopè, founisè sèvis sou entènèt oswa nenpòt moun ki gen yon komès anliy oswa yon aplikasyon mobil ki vle nimerize jesyon peman yo. Gras ak API MonCash nou an, li fasil, rapid ak sekirize pou fè sa.

API sa a pèmèt biznis ou otomatikman kolekte lajan nan men kliyan ou yo lè yo sèvi avèk kont MonCash yo. Ou dwe teste entegrasyon w nan anviwònman Sandbox anvan w entegre MonCash nan aplikasyon w lan.

Pou resevwa peman sou sit entènèt ou a, nou envite w teste MonCash Button la. Apre w fin klike sou lyen an, kreye yon kont epi fè tranzaksyon nan anviwònman tès sou entènèt nou an. Pou swiv leson patikilye sou fason pou resevwa peman sou sit entènèt ou a, klike la a

Yon fwa tès la fini, tanpri kontakte ekip Sèvis Komèsyal nou an nan MFS_B.Services@digicelgroup.com oswa rele sèvis kliyan nan 202 pou pase nan mòd pwodiksyon.